top of page

Professional Group

Public·36 members
Fazil Arkhipov
Fazil Arkhipov

Balada Unei Stele Mici De George Toparceanu Comentariu LiterarNu mă voi opri decât la o singură creație despre care, afirm că în ea VUM (așa cum semnează pe Facebook poetul) are curajul să calce pe urmele lui Tudor Arghezi în Ex libris (Dar jertfa lui zadarnică se pare,/ Pe cât e ghiersul cărții de frumos./ Carte iubită, fără de folos,/ Tu nu răspunzi la nicio întrebare.) sau ale lui George Topârceanu în Balada unei stele mici (Şi nu există-n univers/ Mai mare crimă / Decât - la coada unui vers -/ Să pui o rimă...) Are curajul să scrie antipoezie, în fapt să își judece creația poetică pentru a trage un semnal de alarmă asupra problemelor din peisajul cultural actual. Asta-i realitatea! (Nu vreau să mai postez tot poezie și-astă seară./ Parcă-am și obosit de propriile-mi versuri!.../ Chit că, spunând aceasta, toți poeții mă omoară,/ Dar știu, măcar pe cititori, îi cruț de... stres-uri!). Un exercițiu care necesită mai presus de curaj, evoluție.
balada unei stele mici de george toparceanu comentariu literar


DOWNLOAD: https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fgohhs.com%2F2u3C4M&sa=D&sntz=1&usg=AOvVaw36-dOvFYhC6od1GmMqDUW1Cuprins: Balade vesele și triste: Rapsodii de primăvară, Cântec, Balada morții, Balada călătorului, Balada popii din Rudeni, Balada munților, Pastel, Rapsodii de vară, Broaștele, Acceleratul, Sfârșit de vară, Rapsodii de toamnă, Balada unui greier mic, Catrene, Manon și des Grieux, Balada Chiriașului grăbit, Noapte de mai, Noapte de iarnă, Singuri, În drum, Noapte de toamnă, Romanța, Painjiniș, Epilog, Distih eroic, Infernul Parodii originale: În loc de prefață, Pagini din diferiți autori: Homer: Chinurile lui Ulise, Alfred de Musset: Noapte de august, Al.Citește tot rezumatul cărții Balade vesele si triste - G. Topirceanu... Depărățeanu: Viața la țară, Dimitrie Bolintineanu: Mihai Viteazul și turcii, G. Coșbuc: Țiganii, A. Mirea: Caleidoscop I. Unei fosile, II. Bustului meu, III. Răspunsul micilor funcționari, IV. Sonete, V. Sahara, O. Goga: I. Mucenicii, I. Minulescu: Trei romanțe pentru mai târziu I. Romanța automobilului, II. Romanța autumnală, III. Romanța gramofonului, M. Codreanu: Sonete parnasiene I. Scamatorul, II. Pagliaccio, III. Samson și Dalila, IV. Testamentul unui poet cunoscut, Otilia Cazimir:I. Vis alb , II. Strofa risipită, III. Ariciul, Demostene Botez: I. Prohod, II. Tristeți provinciale, Tudor Arghezi:I. Psalm, II. Menire, III. Utrenie, IV. Blesteme Migdale amare: Prefață, Cioară, Aeroplanul, Sonet estival, Albumul, Sonete plovioase, Octombrie, Noiembrie, Fantezie de toamnă, Primăvara, La Paști, Balada corbilor, În jurul unui divorț, Dedicație, Gelozie, Populară, Toamna în parc, Balada unei stele mici, Cocostârcul albastru, Poetul, Scrisoare, Ripostă, Bene merenti Fabule pentru copii: Câți că voi!, Bivolul și coțofană, Întrebare și răspuns, Boierul și argatul, Leul deghizatCitește mai puțin...


Toamna in parc, Albumul, Gelozie, In jurul unui divort, Balada unei stele mici, Cioara, Bacilul lui Koch, Prohod, Chinurile lui Ulise, De profundis, Balada chiriasului grabit, Vara la tara, La Pasti, Intoarcerea fiului risipitor, Intrebare si raspuns (asculta on line), Raspunsul micilor functionari, Ploua, Cobe, Blesteme, Tristeti provinciale, Un duel, Raspunsul Cometei, Expunere de motive, Testamentul unui poet cunoscut.


9 Octombrie Noiembrie Fantezie de toamn[ Prim[var[ La pa=ti Un duel Balada corbilor Singur În jurul unui divor\ Dedica\ie Gelozie Popular[ Toamna ]n parc Balada unei stele mici În Ia=i Expunere de motive Cocost`rcul albastru Poetul Scrisoare Ripost[ Bene merenti POEZII NEINCLUSE ÎN ULTIMELE EDI II Din vol. BALADE VESELE +I TRISTE, ed. a II-a =i a III-a În tren Prefa\[ Broasca \estoas[ Desp[r\ire Amintire Din vol. PARODII ORIGINALE, ed. I =i a II-a Od[ sobei mele Armonii vesperale Enigma c[r\ilor ]nchise


About

Welcome to the group! You can connect with other members, ge...

Members

Group Page: Groups_SingleGroup
bottom of page